Chút Lòng Vàng

Tác giả:

Gởi về nạn nhân lũ lụt Việt Nam

Triệu… dân Việt điêu linh khốn khổ
Làm sao ngồi một chỗ an thân
Hỡi ai con Việt cõi trần
Gởi về đất Mẹ vài phần cơm dư.

Đã đói khát những ngày ly quốc
Nay áo cơm chồng chất ấm no
Nhà cao cửa rộng hết lo
Lòng vàng nhỏ chút tặng cho dân mình.

Cơn lũ lụt hoành hành thảm khốc
Từ miền Nam thẳng tuốt ra Trung
Dạ nào an hưởng ung dung
Góp mây, nhặt gió đồng chung gởi về.

(Ivry-sur-Seine, chiều thu giông bão 7-11-2000)

Thảo luận cho bài: "Chút Lòng Vàng"