Chút Nắng Mùa Đông

Tác giả:


[ Cm  4/4  16 Beat Pop]

Rồi anh sẽ quay về mùa Đông
Tìm chút nắng muộn màng
Đi theo thời gian tìm em

Chiều buông xuống cánh chim hờ hững
Vạt nắng úa hiên nhà hong khô tình xa
Giờ đã giá băng nơi đâu ???

Chút nắng mùa đông cho em cho em
Bỗng chốc nhạt phai nơi hiên thuở xưa
Hãy níu thời gian thiên thu cho nhau
Những chiếc lá còn đây, nay em hút sâu

Và anh sẽ quay về
Tìm chút nắng mùa Đông muộn màng
Và anh sẽ quay về
Tìm chút nắng mùa Đông muộn màng

Tham Khảo: * 117 ca khúc “Lời ru tình”, nxb Đà Nẵng 01/02

 

Thảo luận cho bài: "Chút Nắng Mùa Đông"