Chút Ngậm Ngùi

Tác giả:

Phi  cơ  cất  cánh  bay  rồi.

Người  đi  kẻ  ở  bồi  hồi  phút  giây.
Bóng  người  đã  khuất  ngàn  mây.
Riêng  ta  còn  đứng  mang đầy  nhớ  nhung.
Đưa  người  không  phải  qua  sông.
Mà  sao  nghe  tiếng  sóng  lòng  dội  lên.
Mây  chiều  lành  lạnh  buồn  tênh.
Nghe  trong  khoé  mắt  đọng  nghiêng  bóng  nhòa.
Êm  đềm  hai  buổi  chiều  qua.
Thật  quá  ngắn  ngũi  đậm  đà  hương  yêu.
Người  đi ! Ồ  nhỉ  buồn  hiu.
Thôi  coi  như  chiếc  lá  vèo  trong  mây.
Cứ  coi  như  bụi  vừa  bay.
Cứ  coi  như  chút  rượu  cay  đắng  lòng.
Chiều  nay  tuyết  đổ  mênh  mông.
Một  người  đứng  lặng  ngóng  trông  một  người…

Hồng Sang

Thảo luận cho bài: "Chút Ngậm Ngùi"