Chút Tình Cho Huế

Tác giả:


Nhịp 4/4 Chậm, tha thiết Điệu 4/4 Hợp âm Sol thứ

1.
Người ơi… có về miền… thùy dương
Cùng tôi… nhắn giùm… một niềm thương
Ngoài nớ… trăng soi có còn… dọi xuống dòng Hương
Nghe ai hát đêm trường

2.
Người ơi… còn nhớ… chăng
Năm tháng… thương hoài… lòng nào phai
Nam Giao… chiều nay… vang câu hò
Cuộc đời trầm tư
Nhớ người… hồi chuông… Thiên Mụ…
Buồn ngân trong sương
Thuyền hỡi… lúc nao quay về
Nhớ mái tóc thề… hay lòng đam mê
Mà vội quên… tình trăng nước… bến xưa

3.
Chiều nay… nhớ lại bài… tình ca
Lòng ta… thắm đượm… một mùa hoa
Rồi năm tháng… lá hoa thay màu… buồn vương chiều Vân Lâu
Thương dáng trúc Kim Long

4.
Về đây… lòng nghe tha thiết xóa bao phong trần
Tháng năm vui tình quê hương
Người ơi về đây lắng nghe tiếng cười
Tình này cho Huế
Muôn đời trong trái tim ta…

Tài liệu tham khảo: Tập San “Áo Dài Huế” (Nhớ Huế – tập 3) Nhà Xuất Bản Trẻ 1999

Ghi chú: Những chỗ có dấu… là những chỗ ngân hoặc ngắt giọng.
Nhạc đoạn 1 và 3 giống nhau.

 

Thảo luận cho bài: "Chút Tình Cho Huế"