Chuyện Ba Người

Tác giả:

Tôi đã làm ba người đàn bà đau khổ
Người thứ nhất mẹ tôi
Người thứ hai vợ tôi
Người thứ ba .. Không phải vợ tôi
Tảo tần mẹ nuôi khôn lớn
âm thầm vợ chắt chiu
không phải vợ tôi mà làm tôi đau khổ quá nhiều
Có rất nhiều đêm nghĩ hoài không ngủ
Loanh quanh cứ chuyện ba người
Mẹ cho nguồn sống với đời
Vợ cho một niềm hạnh phúc
Còn người ấy cho những gì không biết
Còn người ấy cho những gì không biết 

 

Thảo luận cho bài: "Chuyện Ba Người"