Chuyện Chiêm Bao (mười một)

Tác giả:

Lá cây ngọn cỏ thật bơ vơ

Mỗi lúc gió về mới sởn sơ
Cúi rạp mình tung lên một lúc
Ngửa ngang lá dí xuống lô xô
Nhánh cành quấn quýt tình thắm thiết
Giông gió giập đè nghĩa tục thô
Tiếp tới cơn mưa tuôn xối xả
Phỉ tình hoan lạc lặng như ru

Thảo luận cho bài: "Chuyện Chiêm Bao (mười một)"