Chuyến đò ngang

Tác giả:

Chẳng hẹn hò sao gặp gỡ đây
Người thời như tỉnh kẻ như say
Trong veo làn nước soi đôi mắt
Xa tít quê nhà trở một tay
Tâm sự mới trao bờ đã đến
Nỗi niềm chưa cạn khách về ngay
Ba sinh duyên nợ âu như thế
Một chuyến đò đưa nghĩ một ngày.
Nguồn: Lê Thanh thi tập, NXB Hội Nhà Văn, 1995

Thảo luận cho bài: "Chuyến đò ngang"