Chuyến Đò Ngang

Tác giả:

Chẳng hẹn hò sao gặp gỡ đây?

Người thời như tỉnh, kẻ như say
Trong veo làn nước soi đôi mặt
Xa tít quê nhà trỏ một tay.
Tâm sự mới trao, bờ đã đến
Nỗi niềm chưa cạn, khách về ngay.
Ba sinh duyên nợ âu là thế
Một chuyến đò đưa nghĩa một ngày.

Thảo luận cho bài: "Chuyến Đò Ngang"