Chuyện Mái Nhà Tranh

Tác giả:

•  tang bs. võ thanh sơn

Vườn anh xanh – rau muống

Nhà tôi tím luống cà

Vàng hoe chiều nắng muộn

Man mát gió xuân qua

Hai nhà không có dậu

Chỉ hàng bồ ngót thưa

Dây bầu băng đường ranh

Nối tình tôi với anh

Mấy mùa sầu đâu nở

Nhà anh dột gọi tôi

Vách nhà tôi mưa lở

Anh trét đất phết vôi

Bầy heo tôi sổ chuồng

Phá tan vườn rau muống

Ủũi đứt dãy bầu luôn

Từ dạo ấy anh buồn!

Cà tím sầu úa lá

Sầu đâu rụng trơ cành

Dậu tre ngăn hai nhà

Tình lân lý phôi pha

Hai nhà trổ lối mới

Nhà anh hướng Đông vào

Nhà tôi phía Tây tới

Sát nhà  –  xa vời vợi…

Rồi ngày qua. . . ngày qua

Một buổi chiều nắng hạ

Tiếng anh la “cháy nhà”

Tôi đạp dậu lao qua . . .

Hồ nhà tôi vét cạn

Tưới mát mái nhà anh

Bầy heo, tôi đem bán

Xây lại mái nhà tranh

Phá tan hàng dậu ngang

Hai nhà chung lối đi

Đêm nay trăng rằm sáng

Chung trà mình nhâm nhi.

Trung Thu 2005

VTS – SC

Thảo luận cho bài: "Chuyện Mái Nhà Tranh"