Chuyện muỗi

Tác giả:

Thông tin truyện

Tác giả:

Thể loại:

Nguồn:Sưu tầm

Trạng thái:

Chuyện muỗi


Một anh muỗi đi xa vè tìm thăm anh bạn thân. Gặp anh ta đang ba hoa đấu láo với mọi người, lấy làm lạ hỏi:

– Này anh… Trước đây anh ít nói lắm mà sao bây giờ đổi tính vậy?

– Chẳng hiểu nữa… Từ khi tôi đốt nhằm một chánh khứa!

 

Thảo luận cho bài: "Chuyện muỗi"