Chuyện Ngày Cuối Năm

Tác giả:


Cuối năm ngồi tính lại sổ đời. Ba trăm ngày hơn đã qua mất rồi
Đời mình lại tay trắng tay. Công danh thì chưa được thấy
Năm tháng dài vẫn còn bôn ba

Cuối Thu vừa mới gặp bạn lòng. Đông sang được tin người em lấy chồng
Bạn bè dăm ba đứa thôi. Nhưng chim trời lan bạt xó
Xuân mới về riêng một mình ta

Xuân ơi, xuân lại đến. Đau thương xin ngủ yên
Tình Xuân cho ấm lương duyên. Năm cũ đã đi qua.
Xin vận may tìm tới. Cho muôn người vui trọn tình Xuân

Cuối năm ngồi tính lại sổ đời
Công danh, lợi duyên, một năm lỡ rồi. Chuyện đời là mây nước trôi
Xuân ơi, mùa Xuân này tới. Trên gác nghèo mơ mộng nở hoa

 

Thảo luận cho bài: "Chuyện Ngày Cuối Năm"