Chuyện Ngày Xanh

Tác giả:


Ngày xưa hái lá làm tiền
Anh ngu ngơ mượn nhiều tiền lá em
Trầu xanh cánh phượng vừa têm
Ba me bắt được bên thềm rưng rưng
Trầu xanh trước ngõ thơm lừng
Em ham hái lá, chưa từng cho vay
Nhiều tiền trụi lá trầu cay
Khổ thân ba mẹ những ngày nâng niu
Tiền em anh giữ, anh tiêu
Hai mươi năm nợ ít nhiều công em
Chiều nay lá rụng bên thềm
Trầu xanh cánh phượng ai têm cho vừa?…

 

Thảo luận cho bài: "Chuyện Ngày Xanh"