Chuyện Ngày Xưa

Tác giả:

Hôm nay về phố cũ

Tìm lại chuỗi ngày thơ

Dòng đời trôi hối hả

Người, trở lại bơ vơ

 

Lối xưa con đường nhỏ

Ngày ấy tuổi ngây thơ

Tìm màu hoa phượng đỏ

Ép trang sách học trò

 

Thuở ấy em là hoa

Ngày xưa tôi là lá

Lá theo đời bay xa

Hoa buồn hoa héo úa

 

Chuyện hoa lá ngày xưa

Vẫn nằm yên lối nhỏ

Chuyện ngày đó ngu ngơ

Vì đâu buồn không rõ

 

 

Ngô Quang Võ

 

 

Thảo luận cho bài: "Chuyện Ngày Xưa"