Chuyến Tàu

Tác giả:

Những cánh cửa ngày xưa chưa khép
Và trong tôi còn lại chuyến tàu
Em hiện thân bằng sương, khói
Nhẹ nhàng từ một nỗi đau

Chuyến tàu không chờ vẫn tới
Bao nhiêu năm hối hả được lần này
Mọi sân ga đã từng là ga cuối
Toa buồn có chở ít sương mai?

Đôi mắt thời gian vừa cạn giấc
Thấy cô đơn ghềnh đá bạc đầu
Nằm nghe sóng trăm năm về vỗ mãi
Cả mong manh từ một bến ga nào

Thảo luận cho bài: "Chuyến Tàu"