chuyện tây hiên

Tác giả:

từ trong cổ lục
em là tiểu thơ
lòng quen khuê các
tây hiên đứng chờ

ta, thằng phiêu lãng
nghe đồn sang chơi
mới nhìn đã sảng
ơi em tuyệt vời

rượu hồng một chén
tình trần thẳm sâu
quan hà nửa chén
bỏ em bên lầu

mịt mù cõi thế
ngơ ngẩn đường chim
công hầu coi nhẹ
nhớ màu mắt em

về tây hiên cũ
nghe mưa đầu sông
tóc em hà xứ
đời ta tang bồng

1969

(trong Qua Mấy Trời Sương Mưa)

Thảo luận cho bài: "chuyện tây hiên"