chuyến thăm bạn xa

Tác giả:

tôi từ rừng thu phía đông

qua thăm xứ nắng nối lòng bờ tây
bạn vui ly cạn ly đầy
rừng thu tôi rụng ngật ngầy tỉnh mê
đường bay trụi lủi tôi về
chỉ còn mảnh giấy bộn bề lời thăm
cảm ơn xứ nắng thiên thần
cho tôi cốc rượu mùa đông ấm tình

Thảo luận cho bài: "chuyến thăm bạn xa"