Có Buồn Không Những Giòng Sông

Tác giả:

1.

Có nhớ gì không những cánh đồng
Khi lúa vàng về vàng nước giòng sông
Anh lính không về phơi lên áo trận
Anh lính không về tóc đẫm hơi sương

Có nhớ gì không những con đường
Lá thắm ngày nao lá đã vàng bay
Anh lính không về phơi lên áo trận
Nên nắng không vàng cho đẹp quê hương

Có nhớ gì không những dòng sông
Có biết gì không những cánh đồng
Anh lính hôm nào nay chưa về lại
Thương nhớ anh rồi cà hết đơm bông

2.
Có nhớ gì không những xóm làng
Tan chiến chinh rồi người vẫn không qua
Như những tấm lòng thương cha nhớ mẹ
Thương những xóm làng sau lũy tre xanh

Có nhớ gì không những tấm lòng
Nước lớn đầu mùa, nước cuốn tình chung
Anh lính không về phơi lên áo trận
Nên nắng không vàng cho đẹp quê hương

Có nhớ gì không những dòng sông
Có tiếc gì không những cánh đồng
Anh lính hôm nào nay chưa về lại
Thương nhớ anh rồi cà hết đơm bông

 

Thảo luận cho bài: "Có Buồn Không Những Giòng Sông"