Cô Gái Đồ Long

Tác giả:

Hôm ánh đao ngời bay,
Máu xương chất cao thành non, đầy trời phong bạ
Ta mới gặp nhau nay, ân tình ngập tràn.
Rồi ngày mai xa xôi cuối trời, ai người không sầu nhớ?

Gió thổi tình lên khơi hợp tan,
Cuốn xô tình chơi vơi, trời phong ba lôi cuốn ta bao tháng
năm.

Lắm khi hỏi gió mưa, hỏi mây sao mãi mù trờỉ
Xui cho tình ái bao người ngăn cách chia lìa đôi nơị
Ước mơ ngày tới ta chẳng nghe bao nỗi buồn phiền.
Ta xây tình ái như ngàn cánh én trên trời cao.

Thảo luận cho bài: "Cô Gái Đồ Long"