Cô gái giặt lụa

Tác giả:

Ngoài hồ cô gái giặt lụa
Vỗ vào lưng đêm giăng
Nước lạnh chấm hai đầu vú
Kim chích ruột gan
Giận người bỏ ngãi tham vàng.

Người ấy đêm nay
Tiếng ngáy đè lên cuống họng
Đã tàn mất giọng
Đã cạn mất lời
Đã khép con mắt
Đã cuôi cuộc đời

Còn chúng chị đây còn hát mãi, em ơi!

Thảo luận cho bài: "Cô gái giặt lụa"