Cô gái hái chè

Tác giả:

Dù cô gái hái chè
Khuất dần trong lụa the
Có về cung chúa Trịnh
Tiếng hát không bêết đi võng đào
Tiếng hát nghiêng chào
bà chúa!
Lấp lánh trở về
Nằm trong hoa cỏ đồi quê
Đợi mùa xuân đến xôn xao
Tiếng hát bay xòe cánh én
Nhà nhà mở cửa đón chim vào

Hấp háy mắt bé loài vua chúa
Chẳng thể vời theo tiếng hát cao.

Thảo luận cho bài: "Cô gái hái chè"