Có Gì Như Chiêm Bao

Tác giả:

Trái tim nào chùng xuống

Sóng mắt nào dâng cao
Có gì như bão cuốn, có gì như bão cuốn, có gì như chiêm bao

Anh thơ tình không gửi
Cho lòng em bâng khuâng
Bao nhiêu thề hẹn cũ, bao nhiêu thề hẹn cũ, muốn quên mà ngại ngần

Nhớ chi hoài dĩ vãng
Mơ chi mà tương lai
Trăng khuyết rồi trăng sáng, trăng khuyết rồi trăng sáng, giật mình tương tư ai

Cánh hồng bay vấp với
Chân trời mây lên khơi
Lắng nghe hồi chuông gọi, lắng nghe lời chuông gọi, âm vang hời chơi vơi…

 

 

Thảo luận cho bài: "Có Gì Như Chiêm Bao"