Cổ Luỹ cô thôn (Xóm vắng thành xưa)

Tác giả:

Một dãy trường thành trấn ải biên
Còn viền dương lạnh gác bên triền
Cô thôn trúc lạnh – sương nhoà khói
Cổ Luỹ thành trơ – gió thoảng nền
Buồm cá nâu vênh – bờ bến đậu
Đàn cò trắng nổi – cụm tùng lên
“Cô thôn Cổ Luỹ” hư mà thực
Dù chỉ nghe qua cũng chạnh niềm.

Thảo luận cho bài: "Cổ Luỹ cô thôn (Xóm vắng thành xưa)"