Có Mất Gì Ðâu

Tác giả:

Bấm đốt ngón tay, tính lại cuộc đời
Ðã mấy năm qua, còn mất những gì
Ðếm đắng đếm cay, đếm ngọt đếm bùi
Ôi được rất nhiều, nào mất gì đâu
Ôi còn rất nhiều, nào mất gì đâu

Còn đó thời xưa, là giấc mơ ngày
Làm tiếng khởi đầu, của những chuyện vui
Còn đó hôm nay, là những men say
Gọi tỉnh cơn say, gọi tiếng thở dài

Còn đó ngày mai, là bóng đêm dài
Làm tắt mặt trời, gọi thức cơn đau
Còn đó cho nhau, giọt nước mắt khô
Nào mất chi đâu, chỉ mất nụ cười

Bạn bè bây giờ, còn lại nơi đây
Tất tả ngược xuôi, vẫn gặp nhau hoài
Sự thật bây giờ, câm nín trên môi
Nào mất chi đâu, chỉ mất tin yêu

Sàigòn bây giờ, người người chen nhau
Gót trở vườn hoa, đắng cay kiếp người

Sàigòn bây giờ, trông ngóng tin xa
Ngày tháng đi qua, nhờ những thùng quà

Thảo luận cho bài: "Có Mất Gì Ðâu"