Cỏ may

Tác giả:

Bấy lâu ở rừng với già
Hành quân nay lại về qua thôn làng
Đang đi cúi xuống ngỡ ngàng
Gấu quần đã dệt hàng ngày cỏ may
Nực cười cỏ chẳng có tay
Không kim chỉ cũng vá may hữu tình

Một đàn em nhỏ xinh xinh
Từ đâu thoát đã bên mình vây quanh
Tay mêm ngón ngón đưa nhanh
Nghịch thôi mà sạch sành sanh gấu quần

Mấy o con gái xa gần
Bànnhau đón giải phóng quân về làng
Đường kim mũi chỉ dịu dàng
Nhặt thưa thôi lại hàng hàng vá may

Trèo non lội suối bao ngày
Thấy cỏ may nhớ bàn tay nhớ hoài…
17-6-1972

Thảo luận cho bài: "Cỏ may"