Cỏ may

Tác giả:

Nắc nỏm khuyên vàng xà tích bạc
Những gì xanh đỏ quá chiêm bao
Hình như mỗi người cần cũng ít
Cõi lòng rộn rực lấp làm sao

Chỉ cần có nhau cần có bạn
Trăng sáng thừa kia bóng lẻ đôi
Chấp chênh nhân thế vào điêu cảnh
Trưa nắng đầu trần đợi đón ơi

Người có gọi ta cùng so giọng
Vòng khúc đê làng mây lang thang
Nhặt hộ cỏ may gấu quần tím
Khẽ chạm tay nhau mới ngỡ ngàng
Nguồn: Đôi mươi quan họ (thơ), Anh Vũ, NXB Văn học, 1994

Thảo luận cho bài: "Cỏ may"