Cò mổ trai

Tác giả:

Trai sao chả biết tính con cò,
Mày hở hang chi nó mổ cho.
Trai cậy dày mu nên khép kín,
Cò khoe dài mỏ chắc ăn to.
Thôi về bãi bể cho êm ái,
Để mặc bên sông nó gật gù.
Cò đắng dẫu khôn đàng góc mở,
Trai già chờ lúc lại phơi mu.

Thảo luận cho bài: "Cò mổ trai"