Có một giấc mơ tiên (*)

Tác giả:

Tình nồng nàn say đắm trong giấc mơ hồng
Hái trái cấm thần tiên nơi trần gian…
Người là tình duy nhất
Ta sẽ cho người.. những tiếng sét trái ngang nơi trần gian

Cuốn hết những giấc mơ, cuốn hết….

Người là tiên nữ……


Thảo luận cho bài: "Có một giấc mơ tiên (*)"