Có người đưa cho ba đề cổ phú bèn đáp lại kỳ 1 – Tiết hoa rơi lại gặp chàng, lấy vần hoa

Tác giả:

Hà thời vân thuỷ các thiên nha,
Trường đoạn xuân phong vạn lý xa.
Bình ngạnh thử hồi nghi mộng mị,
Hốt thiêm kinh lệ lạc như hoa.

Dịch nghĩa

Hồi nào mây nước mỗi bên lưu lạc một phương trời,
Nghìn dặm xa nhau, nghe gió xuân mà đứt ruột.
Bây giờ thờ ơ mà gặp nhau còn ngờ là chiêm bao,
Bỗng giật mình biết ra quá mừng mà nước mắt rơi xuống như hoa.

Thảo luận cho bài: "Có người đưa cho ba đề cổ phú bèn đáp lại kỳ 1 – Tiết hoa rơi lại gặp chàng, lấy vần hoa"