Có người đưa cho ba đề cổ phú bèn đáp lại kỳ 2 – Hoa tàn vương tình bướm, lấy vần mang

Tác giả:

Khả liên mạng bạc thậm ư Trang,
Nhất hoá không viên vị liễu mang.
Hồn mỗi thác hương năng bất đoạn,
Thân tuy thị mộng hảo tri thương.
Ảnh phao diệp diệp chi chi sấu,
Hận trục phong phong vũ vũ lương.
Xuân tận tích xuân xuân tự tận,
Giao tâm khổ xứ thị tâm phương.

Dịch nghĩa

Khá thương con bướm phận mỏng hơn ông Trang
Vườn đã tàn, hoa đã rụng mà lòng yêu hoa vẫn còn.
Hồn vẫn còn phảng phất theo hương, có thể không bao giờ dứt được.
Tuy thân mình là mộng song cũng biêt đau lòng
Bóng dáng theo cành lá mà gầy mòn
Sầu hận những gió gió mưa mưa thêm lạnh nhạt
Xuân hết, tiếc xuân Xuân cũng tự hết
Thôi thì chỗ mà khổ lòng bướm, ấy là chỗ thơm lòng hoa.
Nguồn: Nét bút thần, Tân Việt xuất bản, Hà Nội, 1944

Thảo luận cho bài: "Có người đưa cho ba đề cổ phú bèn đáp lại kỳ 2 – Hoa tàn vương tình bướm, lấy vần mang"