Có nuôi được không

Tác giả:

Có nuôi được không


Một anh, vợ có thai bảy tháng, đẻ đứa con trai. Anh ta sợ nuôi không được, gặp ai cũng hỏi. Anh ta hỏi một người bạn, người bạn an ủi:

– Không can gì mà ngại. Bà tôi sinh ra bố tôi cũng đẻ non, trước hai tháng đấy!

Anh kia hỏi lại:

– Thế à? Rồi có nuôi được không, anh?

Thảo luận cho bài: "Có nuôi được không"