Có thế mà cũng không biết

Tác giả:

Thông tin truyện

Tác giả:

Thể loại:

Nguồn:Sưu tầm

Trạng thái:

Có thế mà cũng không biết 


Hai anh em nọ vào quán cơm. Nhà hàng dọn cơm với trứng vịt muối. Người em hỏi người anh:

– Cũng là trứng vịt, sao quả này mặn như thế nhỉ?

Người anh tỏ vẻ thạo, bảo:

– Chú hỏi thế, người ta cười cho đấy. Trứng vịt muối mà cũng không biết.

Người em hỏi lại:

– Thế trứng vịt muối ở đâu ra?

Người anh bảo:

– Chú mày kém thật! Con vịt muối thì nó lại đẻ ra trứng vịt muối, chớ sao nữa!

Thảo luận cho bài: "Có thế mà cũng không biết"