Cỗ xuân

Tác giả:

Rượu nổ má bừng cỗ xuân ầm ã
Mâm một tình mời ăn vã cô đơn.

Thảo luận cho bài: "Cỗ xuân"