Cocktail B52

Tác giả:

1/3 (10-15ml) Kahlúa

1/3 Bailey’s Irish Cream
1/3 Cointreau

Rót chồng thành từng lớp vào ly Liqueur, rót Kahlúa trước tiên, sau đó là Bailey’s và cuối cùng là Cointreau.
* Cách uống :
Đốt lửa trên bề mặt rượu, cắm thật nhanh ống hút vào và hút 1 hơi cạn ly, nếu không làm nhanh thì ống hút sẽ bị cháy teo :-)

Thảo luận cho bài: "Cocktail B52"