Cocktail Hurricane

Tác giả:

–Nguyên liệu–

2 phần dark rum (1 oz.)
3 phần light rum (1 1/2 oz.)
2 phần passionfruit syrup (1 oz)
Fresh lime juice (1 tbsp)

–Cách làm–

Lắc đều các thứ lại với nhau với nước đá bằng một cocktail shaker. Rồi bỏ vào ly nào tùy thao bạn thích.]

Thảo luận cho bài: "Cocktail Hurricane"