Cocktail Vampire’s Thirst

Tác giả:

1a41

Thành phần

  • 1 oz rượu gin
  • 1/2 oz grenadine
  • 1 oz siro dứa
  • 1/2 quả chanh vắt lấy nước
  • 1 ít đá viên
  • Dứa
  • Quả cherry

Hướng dẫn

  • 1. Cho tất cả các nguyên liệu vào bình lắc.
  • 2. Lắc mạnh và đều tay rồi rót ra ly.
  • 3. Gắn lát dứa và quả cherry lên miệng cốc.

Thảo luận cho bài: "Cocktail Vampire’s Thirst"