Cõi Nghìn Trùng

Tác giả:

Mai mốt em về, em về đâu?

Con sông nước chẩy trắng chân cầu
Tiếng hát già nua – người bạn cũ,
Đêm dài muôn thuở buộc lòng nhau (?)

Ngoài kia buồn không?
Buồn không em?
Xa hỡi ngàn xa, bóng nhạn chìm!

Thương ai, ái ngại tìm đôi mắt (?)
Chưa biết đêm nào thức trắng đêm

Mái tóc vì em bồng bềnh bể khơi,
Áo mỏng vì em nằm đây nhớ đời
Chiêm bao nửa giấc
Trời mưa bụi,
Thấp thóang em về như lá rơi 

Thảo luận cho bài: "Cõi Nghìn Trùng"