Con chim chiền chiện

Tác giả:

Con chim chiền chiện
Bay vút, vút cao
Lòng đầy yêu mến
Khúc hát ngọt ngào.

Chim bay chim sà
Lúa tròn bụng sữa
Đồng quê chan chứa
Những lời chim ca.

Bay cao, cao vút
Chim biến mất rồi
Chỉ còn tiếng hót
Làm xanh da trời.
Nguồn:
1. Sách giáo khoa Tập đọc lớp 2, tập 1, NXB Giáo dục, 1999
2. Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 2, tập 1, NXB Giáo dục, 2002

Thảo luận cho bài: "Con chim chiền chiện"