Con Chim Non

Tác giả:

Con chim non trên cành ngoan

Hót véo von hót véo von
Em yêu chim em mến chim
Vì mỗi lần chim hót em vui

Chim ơi chim, chim đừng bay
Hót nữa đi hót nữa đi
Em yêu chim em mến chim
Vì mỗi lần chim hót em vui

 

 

Thảo luận cho bài: "Con Chim Non"