Con Chim (*)

Tác giả:

Con chim, nó hót trên cành

nếu trời không có,
có mình làm sao ?

Con chim, nó hót trên cao
Nếu trời không có
Thì sao có mình…!

 

 

Thảo luận cho bài: "Con Chim (*)"