Con Chó

Tác giả:

Nhà em có nuôi một con chó
Trông nó xinh như con bò :-)
Sáng nó kêu gấu gấu gấu
Trưa nó kêu gâu gâu gâu
Tối nó kêu gầu gầu gầu…

Gâu gầu gâu gầu gấu gâu gâu gâu !

Nhà em có nuôi một con chó
Trông nó xinh như em nè 
Nhưng nó ngoan lắm lắm lắm
Ai cũng khen hiền thật hiền
Ba má thương nhiều thật nhiều.

(Ấy là con cún con :-)

Thảo luận cho bài: "Con Chó"