Còn Có Nhau

Tác giả:

Thời gian trôi, tháng ngày qua dần, người cùng ta bao nỗi lo.
Vẫn biết thế nên cần có nhau, trong con tim, trong tình người.
Một ngày kia nào ai có hay, chợt đôi khi nghe khổ đau, hãy nhớ ta luôn ở bên người, ta có nhau mãi trong đời.

Nhớ đến nhau, ngày tháng dài có nhau, khúc ca dao, thuở bé thơ mẹ ru…
Buồn nắng mưa, cây cao giờ đành ngã bóng, nhớ đến nhau, còn có nhau người ơi…
Nhớ đến nhau, còn có nhau người hỡi

Thảo luận cho bài: "Còn Có Nhau"