Con con một chút thơ yêu

Tác giả:

Con sông trước nhà

Sông kể chuyện suốt ngày đêm
Về rừng, về núi… những miền sông qua
Chuyện nhiều nhất là ước mơ
Sẽ về biển! Ôi, như là tình yêu.

Tỏ tình

Anh như từ đất nẩy mầm
Hương đời nở nhựa đất nuôi hoa tim này
Hai lăm năm, nở rồi đây
Em ơi nhận lấy hương này hoa yêu.

Thảo luận cho bài: "Con con một chút thơ yêu"