Côn Đảo

Tác giả:

Người đã đi rồi nỗi tù sâu hận lại
Xưa xích xiềng di luỵ mãi tự do

Thảo luận cho bài: "Côn Đảo"