Còn Đêm Này Thôi

Tác giả:


Chiều nay gần em .. sáng mai anh rời thành đô
Chiều nay gần nhau .. mai tiễn đưa anh về cuối trời
Còn đêm nay thôi .. mình sẽ nhớ nhau người ơi ..
Còn đêm nay thôi .. vui biết bao nhiêu mộng mơ ..
Trời thanh mây thắm .. như tàu anh say đắm
Khi tình em trong trắng trao về anh ..
Biển xanh xanh biếc … như tình anh tha thiết
Trời thương hai đứa khi biệt ly
Còn đêm này thôi ! Nói đi em rồi mai biệt ly ..
Còn đêm này thôi ! Ta sẽ cho nhau gì suốt đời
Còn đêm này thôi ! Rồi nhớ nhung nhau người ơi
Còn đêm này thôi ! Ai vấn vương ai sầu thương ….
 

Thảo luận cho bài: "Còn Đêm Này Thôi"