Con Đò Và Dòng Sông

Tác giả:

Vẫn con đò, vẫn dòng sông có từ thủơ ấy

Tôi ghé qua thăm người thân bên đó một lần
Trên con đò đưa khách lạ sang sông
Tôi mới quen một người em gái nhỏ
Tuổi xuân thì tóc xõa vai áo bà ba trắng
Tôi hỏi em, em cười duyên đôi má thẹn thùng
Thương con đò nên mới được quen em
Trên bến sông bồng bềnh con nước đêm
Đò đưa tôi đi qua bến đó
Vì thương em nên thương cả con đò
Dòng sông trôi như muốn đò đeo bến
Mà người qua đây riêng chỉ một mình tôi
Vẫn con đò, vẫn dòng sông bên bồi bên lở
Tôi hỏi thăm đâu ngờ em nay đã theo chồng
Tôi đi tìm hơi ấm ngày bên em
Như thủơ xưa mà giờ em đã đã quên rồi

Thảo luận cho bài: "Con Đò Và Dòng Sông"