Con Đường Ta Đã Đi Qua

Tác giả:

Con đường anh đưa em qua đó

xin anh đừng dắt người ta cùng về
Bên đường còn cỏ cây hoa lá
làm nhân chứng những hẹn thề năm xưa

Đừng quên những buổi chiều đón đưa
ngày mà hai đứa mới vừa biết yêu
Làm sao quên những đường chiều
dìu nhau bước nhỏ cho vừa vấn vương

Nếu anh còn nhớ mối tình xưa
về qua lối cũ sẽ thấy hương yêu ngày nào
Riêng em ôm ấp lỡ làng
Ngàn thu tan tác tím một trời nẻo xưa

Thảo luận cho bài: "Con Đường Ta Đã Đi Qua"