Con Đường Tình Yêu

Tác giả:

Này em thương yêu ơi, cho dù ta chung bao ước mơ.
Mà vì sao con đường tình yêu sao nhiều nước mắt sao nhiều trái ngang?

Dù mai ta không bên nhau xin đừng oán trách cho thêm sầu đau.
Vì tình yêu anh dành cho em mãi mãi không hề phai!

Mình yêu nhau đi không cần lời nói.
Mình yêu nhau đi đừng toan tính ai được hơn.

Dù cho mai sau không còn bên nhau thì em hãy nhớ rằng tình yêu anh dành cho em suốt cuộc đời.

Thảo luận cho bài: "Con Đường Tình Yêu"