Con Đường Và Vầng Trăng

Tác giả:

Anh là con đường lạc loài trong cỏ

Biết bao giờ tới được vầng trăng
Nước mắt đầu non nở thành hoa dại
Ru tàn phiêu dạt chốn cô liêu
Sương vương đầy như đan như thêu
Không che được em một vầng sáng tỏ
Bóng em đi bằng bước chân của gió
Trên mình anh như tiếng chân nai
Rồi trái tim bừng lên ánh ban mai
Tiếng chim gù rót vào ô cửa
Tiếng nước cuốn đi từng mảnh đêm xua đổ
Em hay vầng trăng vừa lặn cuối con đường

Rồi trái tim bừng lên ánh ban mai
Tiếng chim gù rót vào ô cửa
Tiếng nước cuốn đi từng mảnh đêm xua đổ
Em hay vầng trăng vừa lặn cuối con đường …

Thảo luận cho bài: "Con Đường Và Vầng Trăng"