Con Gái

Tác giả:

Tháng 3, 20, 1994 Allegro Con gái là chúa hay hờn Nhiều khi không có chi trơn cũng buồn Con gái là chúa ừ suông Hẹn người ta đến rồi lại chuồn mất tiêu Con gái là chúa ăn quà Miệng luôn nhóp nhép ô mai xí muội Con gái là chúa tự kiêu … im im bắt họ phải chìu chết luôn Con gái là chúa làm duyên Mắt xanh má đỏ môi hồng thật dễ kinh Con gái là chúa lôi thôi Quần này áo nọ Đủ điều chao ôi! Con gái dễ ghét dễ yêu Dễ vui dễ giận dễ liều thật khó ưa Con gái là chúa ăn gian chuyên môn liếc trộm đó chàng chàng ngốc ơi. (Nhưng mà) Con gái coi vậy mà xinh Coi vậy mà cũng thông minh nhất đời Con trai dậm đất kêu trời Không có con gái Buồn ơi! Ơi là buồn!

Thảo luận cho bài: "Con Gái"