Con mắt Bạch Đằng, con mắt Đống Đa

Tác giả:

Bài thơ tặng Đảng năm chống Mỹ

Những năm toàn đất nước có một tâm hồn có chung khuôn mặt
Nụ cười tiễn đưa con, nghìn bà mẹ in nhau
Những mắt sáng vì toàn dân tỉnh thức
Dáng lao nhanh theo trận tuyến dời mau
Núi Bắc sông Nam đều giống Bác
Nhìn một người, ta nhìn ra cả nước
Trán trông xa và mắt dõi về sâu

Những năm giặc Mỹ muốn giết ta chỉ đâu từng huyện từng vùng
Chúng tính số ba mươi triệu dân ta để nhân cùng số đạn
Thiêu đàn bầu và đập nát nhạc tờ rưng
Chúng lấy những em nhở, những mầm non làm đích bắn
Thuốc độc màu đen, lân tinh sắc trắng
Khô cằn xuân và tuyệt tự trăm rừng

Những năm Đảng ta có con mắt Bạch Đằng, con mắt Đống Đa…
Nhìn thấu vận mệnh nghìn năm sau cho Tổ quốc
Một câu Kiều cho chí một nhành hoa
Đều là của nhân dân, không để mất
Thế hệ này như hai thế hệ đi qua
Tay cân lại của cha ông từng nắm đất
Rồi giữ gìn bằng chính máu xương ta
Đảng bảo: Nhìn chiến tranh không được he hé mắt nhìn
Hãy trông thẳng quân thù, cầm gươm lên giết nó
Chớ vội trồng hoa ở chỗ gài mìn
Đừng nhởn nhơ bắt bướm dọc đường có bom chậm nổ
Hận thù này xin chớ nguôi quên
Hãy giết giặc bằng cái vui… sinh nở
Của trái chín, tằm lên, lúa trổ
Bằng trái tim hồng, không phải trái tim đen

Bằng tất cả lòng, không phải một bên
Khi cần thiết, vứt lá ngụy trang đi mà chiến đấu
Đồng Tháp Mười ta nhớ những hoa sen
Yêu Tổ quốc là điều không thể giấu
Nam đổ máu, Bắc lòng ta tiếp máu
Thịt xương ta, ai có thể chia miền!

Tám trăm xác phi cơ ùn cao dưới chân dép Bác Hồ
Mác đã chỉ đường cho ta đúng hướng
Một ngôi sao chung cho cả hai cờ
Chông thép mới Vạn Tường hay tên đồng cũ Cổ Loa
Ta đổ máu lòng ta không vay mượn
Như Hồng Lĩnh tự mình xây núi lớn
Cửu Long dài đảm nhiệm lấy phù sa…

Phải trao lại cho cháu con những chiến công chứ không phải chiến hào
Ta đánh giặc và phải là ta đánh giặc
Thế hệ chủ công, thế hệ đi đầu
Chính ta đây chứ còn có ai nào
Cầm sông núi và làm nên thống nhất
1966

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, Nxb Văn học, 2002 (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn)

Thảo luận cho bài: "Con mắt Bạch Đằng, con mắt Đống Đa"